AMAÇ VE KAPSAM


19. yüzyılın başlarında küçük bir balıkçı kasabası olan Mersin, liman işlevi ile hızlı bir gelişim göstermiştir. Kent, özellikle kıyıya paralel uzanan Uray Caddesi etrafında şekillenmiştir. Ticaret işlevi ile birlikte artan bir ivmeyle gelişen kent, ekonomik ve toplumsal nedenler ile birlikte yoğun göç almıştır. Alınan göç sonucu gerçekleşen nüfus artışı, kentin sosyo-kültürel yapısının yanı sıra mimari biçimlenişi de doğrudan etkilemiştir. Bu bağlamda gelişim gösteren Mersin; Uray Caddesi özelinde tarihi kent merkezi ile I. Ulusal Mersin Tarihi Kent Sempozyumu’ nun temelini oluşturmuştur.

Sempozyumda arkeoloji, mimarlık, kentsel tasarım, kent kültürü, tarih/kent tarihi, ticaret, turizm konu başlıkları altında yapılan çalışmaların tarihi kentler ve Mersin tarihi kent dokusunun irdelenmesi ve akademik bir ortamda tartışılarak geliştirilmesi hedeflenmektedir. Özellikle Uray Caddesi’nin geçmişi, günümüzdeki hali ve gelecekte ne durumda olacağının konu başlıkları altında irdelenmesiyle ulaşılacak bilgi birikimi kitap haline getirilerek yayınlanacaktır. Yapılan literatür çalışmaları ile birlikte elde edilen verilerin, tarihi kent merkezinde yapılacak olan restorasyon, yeniden işlevlendirme ve akademik çalışmalara öncü olabilmesi adına Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde bir Tarihi Kent Arşivi oluşturulacaktır.

Toros Üniversitesi’nin kuruluşunun 10. Yılı da olması vesilesi ile 7-8 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleşecek olan I.Ulusal Mersin Tarihi Kent Sempozyumu’nda aşağıda belirtilen konu başlıkları altında bilgi ve belgeleri paylaşmayı istemekteyiz. Siz değerli bilim insanlarının, araştırmacıların ve ilgililerin Mersin tarihi kent merkezi ve Uray Caddesi özelinde yapılan çalışmaları ve katılımları bizleri onurlandıracaktır.

Saygılarımızla,
Düzenleme Kurulu