SEMPOZYUM TAKVİMİ

Sempozyum Tarihi: 7-8 Kasım 2019
Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç Tarihi: 2 Mayıs 2019
Bildiri Özeti Gönderme Bitiş Tarihi: 25 Ekim 2019
Tam Metin Bildiri Gönderme Bitiş Tarihi: 16 Aralık 2019
Sempozyum Programının İlanı: 27 Ekim 2019