KURULLAR

ONUR KURULU
Ali İhsan SU (Mersin Valisi)
Vahap SEÇER (Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı )
Ali ÖZVEREN (Toros Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı)
Haluk KORKMAZYÜREK (Toros Üniversitesi Rektörü)
Mustafa Muhammet GÜLTAK (Akdeniz Belediye Başkanı )
Abdullah ÖZDEMİR (Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı)
Ayhan KIZILTAN (MTSO Yönetim Kurulu Başkanı)
Cihat LOKMANOĞLU (Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı)
BİLİM KURULU
Prof. Dr. Erkin ERTEN (Toros Üniversitesi)
Prof. Dr. Necati ŞEN (Toros Üniversitesi)
Prof. Dr. Süleyman TÜRKEL (Toros Üniversitesi)
Prof. Dr. Candan ÜLKÜ (Mersin Üniversitesi)
Prof. Dr. Hüseyin M. YÜCEOL (Mersin Üniversitesi)
Prof. Dr. Murat DURUKAN (Mersin Üniversitesi)
Prof. Dr. Serra DURUGÖNÜL (Mersin Üniversitesi)
Prof. Dr. Şerife YORULMAZ (Mersin Üniversitesi)
Prof. Dr. Tamer GÖK
Doç. Dr. İbrahim BOZKURT (Mersin Üniversitesi)
Doç. Dr. Nerime CİMCOZ (Toros Üniversitesi)
Doç. Dr. Nida NAYCI (Mersin Üniversitesi)
Doç. Dr. Tolga ÜNLÜ (Mersin Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Birgül BOZKURT (Mersin Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ayşen C. BENLİ (Toros Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YEĞİN (Çukurova Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Fikret ZORLU (Mersin Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi İpek DURUKAN(Mersin Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi U. Halil Fikret OKUTUCU (Toros Üniversitesi)
DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Erkin ERTEN (Başkan)(Toros Üniversitesi)
Prof. Dr. Yüksel ÖZDEMİR (Toros Üniversitesi)
Prof. Dr. Necati ŞEN (Toros Üniversitesi)
Doç. Dr. Nerime CİMCOZ (Toros Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ayşen C. BENLİ (Toros Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi U. Halil Fikret OKUTUCU (Toros Üniversitesi)
Zafer Şahin ÖZTURHAN (Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı )
Fatma YANIK (Mersin Büyükşehir Belediyesi)
Bedii CANATAN (MDTO Yönetim Kurulu Üyesi)
Yasemin TAŞ (MTSO)
Öğr. Gör. Duygu Merve BULUT (Toros Üniversitesi)
Arş. Gör. Ebru PEKDAŞ (Toros Üniversitesi)
SEMPOZYUM SEKRETERYASI
Öğr. Gör. Duygu Merve BULUT duygumerve.bulut@toros.edu.tr 0(324) 325 33 00/5005
Arş. Gör. Ebru PEKDAŞ ebru.pekdas@toros.edu.tr 0(324) 325 33 00/5017