BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

Bildiri yazımında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir, bildiri özetleri "Başvuru ve Kayıt" menüsünden sisteme yüklenmelidir.

 • Bildiri özeti Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir.
 • Bildirilerin özeti Microsoft Word dokümanı olarak A4 formatında, sayfanın her bir tarafından 2,5 cm boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır.
 • Metnin biçimi şu şekilde olmalıdır:
  1. Bildirinin tamamında 1,5 satır aralığı kullanılmalıdır.
  2. Bildiri başlıkları 12 punto koyu büyük harflerle yazılmalı ve hizalaması ortalanarak yapılmalıdır.
  3. Bildiri başlıklarının altında, her sözcüğün baş harfi büyük olmak üzere küçük harflerle 12 punto koyu ve italik olarak ve ortalanarak yazılmalıdır.
  4. Türkçe ve İngilizce başlıklar verildikten sonra yazarın/yazarların adı (küçük harflerle) ve soyadı (büyük harflerle) ortalanmış olarak 12 punto koyu harflerle yazılmalı ve soyadından sonra 1 işareti ile verilen dipnotta yazara/yazarlara ilişkin bilgiler adres (ve e-posta adresi) 12 punto italik olarak yer almalıdır.
  5. Adres bilgilerinden sonra koyu olarak ÖZ: başlığı yazılmalıdır. Bunun devamında bildiri metni Times New Roman 12 punto yazı karakteriyle sol ve sağ kenarlara dayalı yazılmalıdır.
  6. ÖZ metninden sonra bir satır boşluk bırakılarak Anahtar Kelimeler Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı yazılmalı ve bunun ardından da bir satır boşluk bırakılmalıdır.
  7. Daha sonra, ABSTRACT: italik olarak yazılmalı, bir satır boşluk bırakılarak da Key Words: yazılmalıdır.
  8. Adres bilgilerinden sonra Özet veya Abstract başlığı altında bildiri metni Türkçe ve İngilizce metinden sonra bir boşluk bırakarak anahtar kelimeler ve keywords yazılmalıdır.
  9. Özet metni 200-500 kelime arasında olmalıdır.