Sempozyum Programı

7 KASIM 2019 PERŞEMBE

Kayıt: 09:00
Saygı Duruşu, İstiklal Marşı, Açılış Konuşmaları

Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Murat Durukan (Mersin’in Antik Çağdaki Yerleşimi Zephyrion Antik Kenti: 09:30-10:30

Ara: 10:30 – 10:45

1. Oturum: 10.45-12.00
 • Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Tuba AKAR, Dr. Öğr. Üyesi Mehtap ERGENOĞLU: Mersin Kenti ve Bezm-i Alem Valide Sultan Vakfı
 • Prof. Dr. Hava SELÇUK, Dr. Kazım KARTAL: Tarsus ve Kusun Kazaları Nüfus Defterinin Tahlil ve Değerlendirmesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Eda ÖZ ÇELİKBAŞ: Sanat ve Terapi’de Antik Kent Olgusu: Hadrianoupolis Antik Kenti’nde Alternatif Zentangle ve Pouring Atölye Çalışmaları
 • Hatice Gökçe TÜRKOĞLU, Yemliha ORHAN, Dr. Öğr. Üyesi Tuba AKAR, Dr. Öğr. Üyesi İpek DURUKAN: Mersin Tarihi Kent Merkezi’nin Bir Parçası Olarak Kiremithane Mahallesi: Değerleri, Sorunları ve Potansiyelleri
 • Öğr. Gör. Selin ÇORUH: 19.yy Mersin Limanında Bir Yerleşke: Latin Katolik Kilisesi ve Ek Yapıları
 • Nazlı GEYLANİ: Erken Cumhuriyet Döneminde Mersin: Sosyal Mekânlar Üzerinden Bir Modern Kent Okuması

Öğle Yemeği: 12.00-13.00

2.Oturum: 13.00-15.00
 • Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necati ŞEN: Mimarlık Mesleğinin Yeni Kazanımları ve Değişimi Üzerine
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşen C. BENLİ: Gözne Yayla Yerleşiminin Mersin Tarihi Kent ile Bağlantısı
 • Dr. Öğr. Üyesi Ayşen C. BENLİ: Toros Üniversitesinde Mimarlık ve İç Mimarlık Eğitiminde Tarihi Yapılarla Bağlam Üzerine Tasarım Çalışmaları
 • Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞENYİĞİT: Adana – Mersin Demiryolu Hattı Üzerindeki İstasyon Binaları
 • Öğr. Gör. Ayşe MANAV: Mersin Koruma Amaçlı İmar Planı Sahasındaki Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Giriş Cephesi Tipolojisi
 • Gülizar GÜNEŞ: Mersin Levanten Yapıları Üzerine Bir İnceleme
 • Ece ÇOKSOLMAZ: Seleucia Ad Calycadnum Antik Kenti Tiyatro ve Stadium Yapıları Üzerine Bir Değerlendirme
 • Henry Leylek: Latin İtalyan Katolik Kilisesi ve Okulları

Ara: 15.00-15.15

3.Oturum: 15.15-17.15
 • Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet ÖZER: Mekan, Tarih ve İnsan Bağlamında Mersin’deki Yeni Sürece Sosyolojik Bir Bakış
 • Dr. Öğr. Üyesi Suna ALTAN: Cumhuriyet Dönemi Kentsel Kalkınma Çalışmaları: Mersin Örneği (1923-1938)
 • Ahmet YAMAN, Dr. Öğr. Üyesi Fikret ZORLU: Türkiye’de Kentsel Politikalar Bağlamında Küçük Sanayi Siteleri Üretimi ve Dönüşümü: Mersin Örneği
 • Dr. Öğr. Üyesi Şeyhmus BİNGÜL: II. Abdülhamid Döneminde Mersin ve Çevresinde Belediyecilik Faaliyetleri
 • Arş. Gör. Ozan ARSLAN: Mersin ve Tarsus’ta Ticari Elektrik Üretim Yöntemleri (1906-1939)
 • Ebru TAŞKESEN: Fütürist Yönetim Açısından Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’nin (MIP) İnovasyon Uygulamalarının Fonksiyonel Analizi (Kuruluş Dönemi)
 • Cemile YAĞMUR: Milli Mücadele Döneminde Arşiv Belgelerinde Mersin
 • Hüseyin METİN: Mersin’in Kültürel Kimliğinin Oluşumunda Tiyatro Etkinlikleri ve Celal ABAÇ (1930-1945)

8 KASIM 2019 CUMA

Teknik Gezi: 09:00-12:00
Fenerden İstasyona Tarihi Kent Merkezi Gezisi ( Atatürk Evi, Rum Ortodoks Kilisesi, Uray Caddesi, Mersin Büyükşehir Belediye Binası, Toros Üniversitesi Uray Yerleşkesi)
Öğle Yemeği: 12:00-13:00